container en huis

19-20 feb | Van Container naar Circulariteit

Over de waarde van weggegooide bouwmaterialen

Kweekcafé biedt onderdak aan de tentoonstelling ‘Van Container naar Circulariteit’. Deze tentoonstelling is deel III van het project ‘In Haarlem staat een Huis’ en kwam tot stand op initiatief van het ABC Architectuurcentrum in samenwerking met Cirkelstad en het Duurzaamheidsloket.

De tentoonstelling ‘Van Container naar Circulariteit’ laat zien wat de ‘waarde’ is van weggegooide bouwmaterialen en welke alternatieve materialen er nu te koop zijn of ontwikkeld worden die bijvoorbeeld minder schadelijk zijn voor jouw gezondheid en onze leefomgeving. Ook zijn er inspirerende voorbeelden van biobased materialen en toepassingen. De tentoonstelling heeft als doel om te helpen een keuze te maken zodat wanneer jij gaat (ver)bouwen, je weet waar je nog meer op zou kunnen letten bij de aanschaf van materialen en dat je gezondheid, duurzaamheid en circulariteit in je afweging kunt laten meewegen. De tentoonstelling gaat in op aspecten die te maken hebben met de ’transitie naar  duurzaamheid’. Dit is de maatschappelijk breed gedragen doelstelling waarbij het beslag op natuurlijke hulpbronnen op korte termijn zó wordt omgevormd dat het gebruik ervan geen nadelige gevolgen heeft voor ons en voor toekomstige generaties.

Locatie: Kweekcafé Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9
Datum: zaterdag 19 en zondag 20 februari
Toegang: €0
Reserveren: niet nodig

Deel dit evenement

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email